درخواست نمایندگی

ورودی نامعتبر

تکمیل این بخش الزامیست

تکمیل این بخش الزامیست

تکمیل این بخش الزامیست

ورودی نامعتبر

تکمیل این بخش الزامیست

لطفا استانی محل درخواست نمایندگی خود را وارد نمایید

تکمیل این بخش الزامیست

انتخاب یکی از گزینه ها الزامی است

تکمیل این بخش الزامیست

انتخاب یکی از گزینه ها الزامی است

تکمیل این بخش الزامیست

انتخاب یکی از گزینه ها الزامی است

تکمیل این بخش الزامیست

تکمیل این بخش الزامیست

ورودی نامعتبر

شرکت کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس (اوکادو رویال)

گواهی نامه های بین المللی

 

اوکادو                         

کنسرو اوکادو        

اوکادو رویال

تماس با ما

کارخانه: کرمانشاه، شهر صنعتی فرامان،خیابان تلاش یک
مدیریت فروش : 09108220200
تلفن : 34733650-34733501-083
فکس: 34733650-083
ندای مشتری: 34733524-083
دفتر مدیریت فروش: کنسرو اوکادو
Si metri sevom Blvd, Kermanshah Province, Kermanshah
وب سایت: http://behsazfood.com

Template Design:Dima Group