فرم عضویت در باشگاه مشتریان

Please enter the name!

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

Please provide an username!

Please provide a valid e-mail!

Please enter a password!

رمز وارد شده در این بخش با بخش قبلی تفاوت دارد

ورودی نامعتبر

شرکت کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس (اوکادو رویال)

گواهی نامه های بین المللی

 

اوکادو                         

کنسرو اوکادو        

اوکادو رویال

تماس با ما

کارخانه: کرمانشاه، شهر صنعتی فرامان،خیابان تلاش یک
مدیریت فروش : 09108220200
تلفن : 34733650-34733501-083
فکس: 34733650-083
ندای مشتری: 34733524-083
دفتر مدیریت فروش: کنسرو اوکادو
Si metri sevom Blvd, Kermanshah Province, Kermanshah
وب سایت: http://behsazfood.com

Template Design:Dima Group