درخواست نمایندگی
راهنمای دریافت نمایندگی فروش
صنایع غذایی بهساز در نظر دارد برای توزیع محصولات غذایی خود با برند اوکادو، به واجدین شرایط نمایندگی فروش در سراسر کشور اعطا نمایند.

شرایط اعطای نمایندگی
توان فروش و بازاریابی مناسب محصولات غذایی و برخورداری از انبار و سیستم توزیع مناسب. همچنین دارا بودن سوابق کاری درخشان در فروش و توزیع مواد غذایی با توان مالی و اعتباری مناسب و امکان سپردن وثایق لازم. برخورداری از حسن شهرت و اعتبار و شناخت کافی نسبت به منطقه.