صادرات کنسرو

منابع نفت کشور روزی به امام می رسد، بنابراین خوب است که از همی حالا به صادرات غیر نفتی هم بیندیشیم.


صادرات کنسرومنابع نفت کشور روزی به امام می رسد، بنابراین خوب است که از همی حالا به صادرات غیر نفتی هم بیندیشیم.

صادرات کنسرو به کشورهای همسایه از همین دست صادرات غیرنفتی هستند. که سبب سودآوری بینظیری به ایران میشوند

کشور ما به دلیل داشتن سه ساحل دریایی از موقعیت قابل توجهی برای تولید و صید ماهی و فراورده های دریایی برخوردار است. در کشور ما ماهی به طور عمده از دریای خزر در شمال و خلیج فارس و دریای عمان در جنوب صید می شود. از جمله فرآورده های ماهی که نقش پررنگی در زندگی مدرن امروزی دارد تون یا کنسرو ماهی است.

تولید کنسرو به شکل امروزی حدود سال 1347 در ایران رسمیت یافت. آن زمان حدود 2 یا 3 برند مشخص در این حوزه در بازار حضور داشت که عمدتا هم به مصرف خاص می رسید. در این سال ها بود که روس ها در شاهی سابق و قائمشهر فعلی با تعهد به تولید کنسرو خوراک لوبیا نخستین کنسرو ها را برای ارتش تولید کردند.

مقصد عمده صادراتی کنسروهای غیرگوشتی کشورهای عراق ، افغانستان، ترکمنستان ، پاکستان و امارات و انواع کمپوت میوه به کشورهای عراق ، افغانستان ، کویت ، امارات و پاکستان صادر می شود. با توجه به بازار شناخته شده ایران در خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس و با توجه به نزدیکی این بازارها و در نتیجه کاهش هزینه های حمل و نقل و همچنین مزیت استفاده از علامت حلال بر روی محصولات غذایی در کشور های اسلامی بازار بالقوه ای جهت صادرات محصولات کنسروی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس به وجود خواهد آورد.

اگرچه اهمیت حضور در بازارهای بین المللی و فعالیت صادراتی بعنوان موتور محرک اقتصاد کشورها آشکار شده است ولی واقعیت آن است که بسیاری از کشورها علیرغم داشتن پتانسیلهای مناسب نتوانسته اند در حیطه صادرات عملکرد مناسبی داشته باشند. شناسایی موانع صادراتی و ارائه راهکار مناسب برای آنها موضوع مورد پژوهش محققان در این حیطه بوده است

موانع عمده بر سر راه صادرات کنسرو به شرح زیر است:

وجود رقابت شدید خارجی

فقدان دانش و اطلاعات کافی در مورد صادرات

درک ناکافی از رویه های پرداخت صادراتی

مشکلات مربوط به یافتن بازارهای صادراتی

امیدوارم روزی صادرات غیرنفتی ایران به خصوص کنسروجات به شدت پیشرفت کنند و سبب سودآوری برای کشور عزیزمان شوند