مصارف کنسرو نخودفرنگی و کنسرو ذرت شیرین

 مصرف این ماده غذائی متناسب با سلیقه و ذائقه های مختلف صورت می گیرد ولی مصارف عمده آنرا می توان به صورت زیر ارائه کرد


مصارف کنسرو نخودفرنگی و کنسرو ذرت شیرین
کنسرو نخود فرنگی


 مصرف این ماده غذائی متناسب با سلیقه و ذائقه های مختلف صورت می گیرد ولی مصارف عمده آنرا می توان به صورت زیر ارائه کرد :
مصرف در تهیه سالاد الویه
مصرف در تهیه سوپ ها
تهیه خورشت ها
تهیه پیش غذاها و …

کنسرو ذرت شیرین

مصرف این ماده غذائی نیز متناسب با سلیقه و ذائقه های مختلف صورت می گیرد ولی مصارف عمده آنرا می توان به صورت زیر ارائه کرد .
مصرف در تهیه سالادها
مصرف بصورت مستقیم
مصرف در تهیه پیتزا
مصرف در اردوها و …