طراحی بیوسنسوری برای تشخیص آنتی بیوتیک در صنعت غذایی

محققان موفق به طراحی بیوسنسوری بر پایه کریستال مایع برای تشخیص تتراسایکلین (آنتی بیوتیک ها) در صنعت غذا شدند.


طراحی بیوسنسوری برای تشخیص آنتی بیوتیک در صنعت غذاییمحققان موفق به طراحی بیوسنسوری بر پایه کریستال مایع برای تشخیص تتراسایکلین (آنتی بیوتیک ها) در صنعت غذا شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماء وردیان مجری طرح پژوهشی «طراحی بیوسنسور برپایه کریستال مایع برای تشخیص تتراسایکلین» گفت: مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در تولید محصولات دامی و به طبع باقیمانده این مواد در این محصولات می تواند منجر به مقاومت آنتی‏ بیوتیکی، واکنش های آلرژیک، آسیب کبدی و دندانی در انسان شود که علاوه بر آن این مواد بدلیل تخریب باکتری های مفید سبب کاهش کیفیت و مقدار محصولات تخمیری نیز می شود.

عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی ادامه داد: با توجه به تحریم های اقتصادی و وقتگیر بودن روش های سنجش دستگاهی، معرفی بیوسنسوری جدید و بومی جهت سنجش باقیمانده آنتی بیوتیک ها در محصولات غذایی در اولویت های اجرایی مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی قرار گرفت.

وی گفت: تشخیص سه گروه آنتی بیوتیک شامل بتالاکتام ها، تتراسایکلین ها و سولفانامیدها در شیر از اهمیت بالایی برخوردار است که برای اولین بار در ایران از طریق طراحی بیوسنسوری بر پایه کریستال مایع در مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی میسر شده است.

وی اضافه کرد: کاربرد تکنولوژی کریستال مایع و آپتامرها به عنوان آنتی بادی های سنتزی در طراحی بیوسنسورها در جهان برای تشخیص های بسیار حساس مورد استفاده قرار می گیرند و نمونه تهیه شده در این موسسه دارای مزیت حساسیت بالا، سادگی عمل و قابلیت حمل آسان می باشد.