رونمایی از ۴ دستاورد پژوهشی در زمینه صنایع غذایی

همزمان با آغاز هفته پژوهش از چهار دستاورد پژوهشی در زمینه کیت ها و حسگرهای تضمین کیفیت مواد غذایی رونمایی شد.


رونمایی از ۴ دستاورد پژوهشی در زمینه صنایع غذاییهمزمان با آغاز هفته پژوهش از چهار دستاورد پژوهشی در زمینه کیت ها و حسگرهای تضمین کیفیت مواد غذایی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در خراسان رضوی از دستاورد های پژوهشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی در زمینه کیت ها و حسگر های تضمین کیفیت مواد غذایی رونمایی شد.

«دکترقدیر رجب زاده» رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با بیان این خبر گفت: کیت ها و حسگرهای تضمین کیفیت مواد غذایی در  آینده می تواند جایگزین درج تاریخ مصرف بر روی محصولات غذایی شود.

وی ادامه داد: استفاده از این حسگرها تامین کننده ایمنی مواد غذایی برای حمایت از حقوق مصرف کننده از طریق دسترسی به اطلاعات کافی در مورد کیفیت محصولات غذایی و اطمینان از سلامت و ایمنی آنها است.

وی گفت: پایش کیفیت مواد غذایی در مراحل انبارداری، حمل و نقل، توزیع و مصرف با استفاده از این حسگرها میسر بوده و استفاده از آنها باعث بهبود کیفیت محصول در زنجیره توزیع خواهد شد.

رجب زاده گفت: مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی برای انجام رسالت ملی در زمینه سلامت غذا، طراحی حسگرهای مورد استفاده درصنایع غذایی را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی  برنامه ۵ ساله دومدر نظر گرفته است.